YATIRIM VE FİNANS DANIŞMANLIĞI

ŞİRKET DEĞERLEME

Şirket Değerleme: Potansiyelinizi Keşfedin

Şirket değerleme, bir işletmenin finansal durumunu, varlıklarını ve potansiyelini analiz ederek, o işletmenin piyasa değerini belirleme sürecidir. Bu süreçte, bir dizi finansal yöntem ve analiz kullanılarak şirketin değeri objektif bir şekilde tespit edilir. Şirket değerlemesi, bir işletmenin satışı, birleşmesi, hisse devri, yatırım yapılması veya varlık değerlendirme gibi çeşitli nedenlerle gerekebilir. Değerleme süreci, işletmenin finansal performansını anlamak, yatırımcılara ve paydaşlara güven vermek, stratejik kararlar almak ve değer artışı sağlamak için önemlidir. Yücel Strateji, uzman kadrosuyla şirket değerleme sürecinde müşterilerine rehberlik eder ve doğru değerleme yöntemlerini kullanarak şirketlerin gerçek değerini belirlemelerine yardımcı olur.

Yücel Strateji

Şirket Değerlemenin Avantajları

 • Yatırım Değerlendirmesi

  Şirket değerlemesi, araçları ve potansiyel ortaklar için şirket değerlendirmesini belirleme ve yatırım kararlarını desteklemek amacıyla yapılır. Yatırımcılar, şirket değerini değerlendirerek, yatırımlarının geri dönüşünü ve potansiyel risklerini analiz edebilir.

 • Satın Alma ve Birleşme İşlemleri

  Şirket değerlemesi, satın alma veya karar alma işlemleri kullanılır. Bir şirket satın almak veya başka bir şirketle iletişim kurmak isteyenler, hedef yönetim değerini belirlemek için değerleme yaparlar. Bu, doğru bir fiyat belirleme yapmalarına ve işlemin adil olmasına yardımcı olur.

 • Hisse Senedi Fiyatlandırması

  Halka arz öncesi veya halka arz sonrasında şirket değerlemesi yapılır. Şirketin elde ettiği değerin değeri, piyasaya sürdüğü hisse senedi fiyatını belirlemek için önemlidir. Aynı zamanda şirket hisarlarına yaptığı incelemelerin değeri hakkında bilgi sağlar.

 • Vergi Planlaması ve Maliyet Kontrolü

  Şirket değerlemesi, harcamaları ve maliyet kontrolü açısından da önemlidir. Değerlemeye dayalı stratejiler, vergi kullanımlarından kullanım ve maliyet kontrolü altında bakım için kullanılabilir.

 • İşletme Değerinin Belirlenmesi

  Şirket değerlemesi, bir şirketin işletme değerini belirlemek için kullanılır. Bu, şirket mal varlıklarının, gelirlerinin ve nakit ödeme tablolarının yanı sıra marka değeri, müşteri tabanı, patentler gibi değerlendirmelerini içerir.

Şirket Değerleme İşlemlerinde Kullanılan Yöntemler

Şirket değerleme işleminde kullanılan çeşitli olabilir ve seçim, şirketin özellikleri, sektöre ve değerleme amacına bağlı olarak belirlenir.

Gelir Çarpanları Yöntemi: Bu yöntemde, şirketin finansal performansı temel ağırlıklarını belirli bir çarpanı kullanır. Gelir çarpanları, şirket geliri, kârı veya işletme değeri gibi finansal göstergelere bağlıdır. Örnek olarak, F/K (Kârlılık Çarpanı), KD/EBITDA (İşletme Değeri/Brüt İşletme Karı) gibi çarpanlar kullanılabilir.

İndirgenmiş Nakit Akışı (İndirimli Nakit Akışı – DCF) Yöntemi: Bu yöntemde, şirketin atık akışları tahmin edilir ve bu akışlar gelecek dönemler için boşaltımı sağlanır. İndirme, belirli bir faiz oranı veya indirme oranı kullanılarak yapılır. Böylece, şirketin bugünkü değeri tahmin edilir.

Varlık Değerleme Yöntemi: Şirketin varlıkları (gayrimenkuller, makineler, stoklar, patentler vb.) ve borçları göz önünde bulundurularak şirketin net varlık değeri belirlenir.

Kullanmalı Değerleme Yöntemi: Bu yöntemde, benzer fiyat değerleri veya işlem değerleri analiz edilir ve bu veriler kullanılarak şirket değeri tahmin edilir. Bu yöntemde, benzer mali kaynaklar veya çarpanları karşılaştırılır.

İşletme Değeri Yöntemi: Bu yöntemde, şirket işletme değeri, kullanım süresi elde edilecek nakit çıkışları ve finansal maliyet maliyetlerinin ödenmesini kapsar. Bu yöntem, şirketin temel işlemleri ve değer yaratma kapasitesinin kısıtlanması üzerinedir.

Real Options (Gerçek Opsiyonlar) Yöntemi: Bu yöntemde, şirketin sahip olduğu gerçek seçenekler gerçekleştirilir. Gerçek işletmeler, şirket yönetimi ve büyümeyi temsil eder. Örneğin, bir planlamanın ertelenmesi, genişletilmesi veya iptal edilmesi gibi seçenekler.

YÜCEL STRATEJİ

Şirket Değerleme Ne Zaman ve Hangi Durumlarda Yapılır?

 • Şirketin tamamen veya kısmen satılması

  Şirket değerleme süreci, potansiyel alıcılar için şirketin gerçek değerini belirlemek ve adil bir satış fiyatı tespit etmek için yapılır. Satış öncesi şirketin finansal durumu, varlıkları ve potansiyeli detaylı olarak analiz edilir, böylece satıcılar ve alıcılar arasında güvenilir bir pazarlık zemini oluşturulur.

 • Şirket birleşmeleri

  Birleşme öncesi şirketlerin değerleri belirlenir ve karşılıklı olarak adil bir değerleme yapılır. Bu, birleşme sürecinin adil ve dengeli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar ve paydaşlar arasında uygun bir değer paylaşımı sağlar.

 • Ortaklık yapısının değişmesi

  Şirket değerlemesi, ortakların bir kısmının ayrılması veya yeni ortakların girmesi gibi durumlarda mevcut hisse değerlerinin belirlenmesine yardımcı olur. Sermaye artırımı veya azaltımı gibi durumlarda da şirketin gerçek değeri ve hisse senedi fiyatlarına ilişkin doğru bilgiler sağlanır.

 • Halka arz

  Şirket değerlemesi, halka arz öncesinde yatırımcılara şirketin gerçek değerini sunmak ve adil bir halka arz fiyatı belirlemek için yapılır. Halka arz sürecinde doğru bir değerleme, yatırımcıların güvenini sağlar ve şirketin başarılı bir şekilde halka arz edilmesine yardımcı olur.

 • Kredi alma sırasında hisselerin teminat verilmesi

  Kredi veren kurumlar, kredi sağlanacak şirketin gerçek değerini belirlemek için şirket değerlemesi yapılmasını talep edebilirler. Bu, kredinin teminatının doğru bir şekilde belirlenmesine ve kredi verme kararının doğru bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur.

 • Şirket performansının tespit edilmesi (benzer şirketlere göre kıyaslama)

  Şirket değerlemesi, işletmenin geçmiş performansını değerlendirmek ve gelecekteki potansiyelini tahmin etmek için yapılır. Benzer endüstri veya sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırma yaparak, şirketin pazar konumu, büyüme potansiyeli ve rekabetçiliği hakkında bilgi edinilir.

 • Ana ortakların stratejik planlarına yön vermek

  Şirket değerlemesi, ana ortakların stratejik hedeflerine ulaşmak ve işletmenin uzun vadeli yol haritasını belirlemek için önemli bir araçtır. Değerleme sonuçları, stratejik karar alma süreçlerinde rehberlik sağlar ve şirketin gelecekteki büyüme ve gelişme hedeflerini belirlemeye yardımcı olur.

 • Bilgi amaçlı (Holdinglerin, girişim sermayesi ortaklıklarının veya private equity kurumlarının sahibi oldukları şirketlerin değerlerini öğrenmek istemeleri) gibi durumlarda yapılmaktadır

  Holdingler, girişim sermayesi ortaklıkları veya private equity kurumları, sahip oldukları şirketlerin gerçek değerini belirlemek ve portföylerini etkin bir şekilde yönetmek için değerleme yaparlar. Bu, yatırım kararlarının daha iyi alınmasını sağlar ve portföydeki şirketlerin performansını izlemek için önemli bir araçtır.

Şirket Değerlemesinde Kullanılan Diğer Yöntemler?

1. Tasfiye Değeri Yöntemi

2. İşleyen Teşebbüs Değeri Yöntemi

3. İndirgenmiş Nakit Akımları (Bugünkü Net Değer Yöntemi)

4. Nakit Akımların Muhasebe Hesap Kalemleri ile Bulunması

5. Emsal Değeri Yöntemi

6. Net Aktif Değer Yöntemi

7. Piyasa Değeri Yönetimi

8. Defter Değeri Yöntemi

9. Amortize Edilmiş Yenileme Değeri Yöntemi

10. Temettü Verimi Yöntemi

11. Piyasa Kapitalizasyon Değeri Yöntemi

12. Defter Değeri Yöntemi

13. Fiyat / Kazanç Oranı Yöntemi

14. Fiyat / Nakit Akım Oranı Yöntemi

15. Startuplara yönelik puanlama sistemine dayalı yöntemler

Şirket Değerleme Raporu

Şirketin el değiştirme değerini tespit etmek, nasıl para kazandığını, nasıl işlediğini ve benzeri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak faaliyetler gerçekleştirmesini sağlar. Şirket değerini artırmak için gerekli olan parametreler bu rapor ile tespit edilerek değer artırma faaliyetleri uygulanabilir. Şirket değerleme raporu güvenilir, tarafsız ve objektif olmalıdır. Bu nedenle, profesyonel bir finansal uzmana veya değerleme uzmanına başvurmak ve veri analizleri doğru bir şekilde değerlendirmek önemlidir.

Şirket Değerleme Sıkça Sorulan 5 Soru

0312 870 14 25