Analizler

DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ

Değer Zinciri Analizi, bir işletmenin faaliyetlerini, bu faaliyetlerin birbirleriyle olan bağlantılarını ve işletmenin rekabet avantajı sağlamak için nasıl kullanabileceğini belirlemeye yönelik bir stratejik planlama aracıdır.

Değer Zinciri Analizi, işletmelerin üretim sürecindeki tüm faaliyetleri inceler. Bu faaliyetler, işletmenin ürün veya hizmetlerinin üretim sürecinde oluşan tüm maliyetleri kapsar. Değer Zinciri Analizi, işletmelerin üretim sürecindeki tüm faaliyetlerin maliyetini hesaplayarak, bu maliyetleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli stratejileri belirlemelerine yardımcı olur.

Değer Zinciri Analizi, bir işletmenin faaliyetlerini iki ana gruba ayırır: Primer Faaliyetler ve Destekleyici Faaliyetler

 

  • Primer Faaliyetler ürün veya hizmetlerin üretim sürecinde yer alan faaliyetleri ifade eder. Bu faaliyetler arasında, tedarik zinciri yönetimi, üretim, pazarlama ve satış, müşteri ilişkileri yönetimi ve hizmetler yer alır.
  • Destekleyici Faaliyetler ise, primer faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olan faaliyetleri kapsar. Bu faaliyetler arasında, insan kaynakları yönetimi, teknoloji geliştirme, tedarikçi yönetimi ve altyapı yönetimi yer alır.

Değer Zinciri Analizi, işletmelerin maliyet avantajı elde etmelerine ve rekabetçi bir üstünlük sağlamalarına yardımcı olur. Analiz sonuçlarına dayanarak, işletmeler, maliyetlerini düşürmek, verimliliklerini artırmak ve ürün veya hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek için stratejiler belirleyebilirler.

Sonuç olarak, Değer Zinciri Analizi, bir işletmenin faaliyetlerini inceler ve işletmenin rekabet avantajı sağlamak için nasıl kullanabileceğini belirlemeye yönelik bir stratejik planlama aracıdır. Analiz sonuçlarına dayanarak, işletmeler, maliyetleri düşürmek, verimliliklerini artırmak ve ürün veya hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek için stratejiler belirleyebilirler.

Değer Zinciri Analizi Sıkça Sorulan 5 Soru

0312 870 14 25