KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

KURUMSAL GELİŞİM VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Kurumsal Gelişim ve Değişim Yönetimi hizmetimiz, işletmenizin mevcut durumunu değerlendirir ve gelecekteki hedeflerine ulaşması için stratejik bir yol haritası oluşturur. İşletmenizin ihtiyaçlarına ve hedeflerine özel olarak tasarlanan çözümlerimiz, değişimi yönetmek, yenilikçiliği teşvik etmek ve işletmenizin rekabet gücünü artırmak için kapsamlı bir yaklaşım sunar.

İşletmenizin gelişimi için doğru stratejiler ve planlar oluşturmak, işletmenizin başarısı için hayati önem taşır. Bu nedenle, işletmenizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, doğru yolda ilerlemenizi sağlıyoruz. Kurumsal Gelişim ve Değişim Yönetimi hizmetimizle, işletmenizin başarısı için doğru adımları atabilirsiniz.

Değişim Yönetimi Yaklaşımımız: Kalite Yönetim Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Perspektifi

 1. Farkındalık ve Hazırlık Aşaması:

  • Kalite Yönetim Sistemi (KYS) açısından: Mevcut kalite eksikliklerinin ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi.
  • İnsan Kaynakları Yönetimi (IKY) açısından: Değişimin nedenleri, etkileri ve çalışanlar üzerindeki potansiyel etkilerinin analiz edilmesi.
 2. Vizyon ve Strateji Belirleme:

  • KYS açısından: Kalite hedeflerinin belirlenmesi ve organizasyonun kalite kültürüne yönelik vizyonun oluşturulması.
  • IKY açısından: Değişimin çalışanlar üzerindeki etkilerini azaltmak için stratejik insan kaynakları politikalarının oluşturulması.
 3. Toplumsal ve Çalışan Katılımı:

  • KYS açısından: Kalite iyileştirmesi için tüm çalışanların katılımının teşvik edilmesi ve süreçlerdeki toplumsal etkileşimin artırılması.
  • IKY açısından: Çalışanların değişim sürecine aktif katılımının sağlanması ve endişelerinin dinlenerek çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenmesi.
 4. Eğitim ve Becerilerin Geliştirilmesi:

  • KYS açısından: Çalışanların kalite gereksinimleri ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda eğitilmesi.
  • IKY açısından: Çalışanların değişen gereksinimlere uyum sağlaması için eğitim ve gelişim programlarının düzenlenmesi.
 5. Uygulama ve İzleme:

  • KYS açısından: Kalite iyileştirme stratejilerinin uygulanması ve süreçlerin izlenerek performansın ölçülmesi.
  • IKY açısından: Değişim etkilerinin izlenmesi ve çalışan geri bildirimlerinin alınarak gerekli düzeltmelerin yapılması.
 6. Sürdürülebilirlik ve Yenilik:

  • KYS açısından: Kalite standartlarının sürdürülmesi ve sürekli iyileştirme kültürünün devam ettirilmesi.
  • IKY açısından: Değişim sürecinin sürekli izlenmesi ve çalışanların sürekli olarak motive edilmesi ve yenilikçi çözümlere teşvik edilmesi.

 

Bu model, Kalite Yönetim Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetimi açısından değişim yönetiminin kritik unsurlarını birleştirerek, işletmenin hem operasyonel mükemmelliğini hem de insan kaynakları etkinliğini artırmasına yardımcı olur.

YÜCEL STRATEJİ

Kurumsal Gelişim ve Değişim Yönetimi Danışmanlığının İşletmeye Faydaları

 • Rekabet Üstünlüğü

  Kurumsal gelişim ve değişim yönetimi, işletmenizin rekabet üstünlüğünü artırmak için stratejik bir araçtır. Değişen pazar koşullarına uyum sağlamak ve rakiplerinizden bir adım önde olmak için önemlidir.

 • Verimlilik ve Performans Artışı

  Yenilikçi süreçlerin ve iş uygulamalarının benimsenmesi, işletmenizin verimliliğini artırır ve performansını iyileştirir.

 • Esneklik ve Adaptasyon Yeteneği

  Kurumsal değişim ve gelişim yönetimi, işletmenizin esneklik ve adaptasyon yeteneğini geliştirerek, hızla değişen pazar koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olur.

 • Çalışan Motivasyonu ve Bağlılığı

  Değişimin etkili bir şekilde yönetilmesi, çalışanların motivasyonunu artırır ve işletmeye olan bağlılıklarını güçlendirir.

Kurumsal Gelişim ve Değişim Yönetimi Kullanılan Yöntemler

Kotter’ın 8 Adımlı Değişim Modeli:

  • Acil Durumu Oluşturma: Değişimin neden gerekli olduğunu vurgulamak ve aciliyetini belirtmek.
  • Yönetim Takımının Oluşturulması: Değişim sürecini yönetmek için bir ekip oluşturmak.
  • Vizyon ve Stratejinin Oluşturulması: Değişim hedeflerini ve nasıl başarılacağını belirlemek.
  • Vizyonun İletilmesi: Değişimin nedenlerini ve hedeflerini çalışanlara anlatmak.
  • Harekete Geçmek İçin Fırsat Yaratma: Değişimi desteklemek için engelleri kaldırmak ve kaynakları sağlamak.
  • Kısa Vadeli Kazançları Oluşturma: Değişimin başarılı olduğunu göstermek için erken kazançlar elde etmek.
  • Yeniliklerin Korunması: Değişimin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni alışkanlıklar ve süreçler oluşturmak.
  • Yeni Kültürün Kurulması: Değişimin sonuçlarına dayalı olarak yeni bir kurumsal kültür oluşturmak.

 

Lewin’in Değişim Modeli:

  • Durumun Dondurulması (Unfreeze): Mevcut durumun sorgulanması ve değişim için hazırlık yapılması.
  • Değişim (Change): Yeni yöntemlerin uygulanması ve değişimin gerçekleşmesi.
  • Durumun Dondurulması (Refreeze): Değişimin kabul edilmesi ve kurumsal kültürün yeniden yapılandırılması.

 

Prosci’nin ADKAR Değişim Yönetimi Modeli:

  • Farkındalık (Awareness): Değişim gerekliliğini anlama.
  • Düşünce (Desire): Değişime karşı istek oluşturma.
  • Bilgi (Knowledge): Değişimle ilgili bilgi ve becerilerin kazanılması.
  • Yetenek (Ability): Yeni yöntemleri uygulama ve becerilerin geliştirilmesi.
  • Reinforcement: Değişimin sürdürülmesi ve sonuçların güçlendirilmesi.

Kurumsal Gelişim ve Değişim Yönetimi Sıkça Sorulan 5 Soru

0312 870 14 25