İNSAN VE KÜLTÜR DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS YÖNETİMİ

İşletmenizin başarısı, çalışanlarınızın performansıyla doğrudan ilişkilidir. Performans Yönetimi Sistemi (PYS), işletmenizin insan kaynaklarını en etkili şekilde yönetmenize yardımcı olur. Yüksek performanslı çalışanları tanımlamak, onların potansiyelini maksimize etmek ve işletmenizin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için tasarlanmış bu sistem, rekabet avantajınızı güçlendirmenize yardımcı olur.

Performans Yönetimi Sistemi, çalışanların performansını değerlendirmek, geliştirmek ve yönetmek için kullanılan kapsamlı bir süreçtir. İşletmenizin özel ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilmiş bu sistem, performans hedeflerini belirleme, geri bildirim sağlama, gelişim fırsatları sunma ve ödüllendirme mekanizmaları oluşturma gibi adımları içerir.

Performans Yönetimi Sistemi Danışmanlık Hizmeti Süreci Adımları

 1. Performans Hedeflerinin Belirlenmesi: Çalışanlarınızla birlikte, işletmenizin stratejik hedeflerine uygun bireysel performans hedefleri belirlenir.

 2. Performans Değerlendirme: Belirlenen hedeflere ulaşma düzeyi, objektif ölçütler kullanılarak düzenli aralıklarla değerlendirilir.

 3. Geri Bildirim ve Gelişim Planları: Çalışanlara düzenli geri bildirimler sağlanır ve gelişim planları oluşturularak potansiyelleri maksimize edilir.

 4. Ödüllendirme ve Tanıma: Yüksek performans gösteren çalışanlar ödüllendirilir ve başarıları tanınır, motivasyonları artar.

YÜCEL STRATEJİ

Performans Yönetimi Danışmanlığının İşletmeye Faydaları

 • Performansın İyileştirilmesi

  PYS, çalışanların performansını düzenli olarak değerlendirerek zayıf alanları tanımlamak ve iyileştirme fırsatları sunmak için kullanılır. Bu sayede işletme, çalışanların etkinliğini artırarak daha verimli hale gelir.

 • Hedeflere Ulaşma

  PYS, çalışanların bireysel hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur. Bireysel hedeflerin organizasyonun genel hedefleriyle uyumlu olması, işletmenin başarısını artırır.

 • Geri Bildirim ve Gelişim

  Sistemin bir parçası olarak sağlanan geri bildirim, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarına ve gelişim alanlarını belirlemelerine yardımcı olur. Bu da çalışanların yeteneklerini ve becerilerini artırır.

 • Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon

  PYS, çalışanların performanslarının takdir edilmesini ve değerli hissetmelerini sağlar. Bu da çalışan bağlılığını artırır, motivasyonu yükseltir ve işletmede daha olumlu bir iş kültürü oluşturur.

 • Karar Alma ve Kaynak Yönetimi

  Performans verilerinin düzenli olarak değerlendirilmesi, işletme yöneticilerine daha doğru kararlar almak ve kaynakları etkin bir şekilde yönetmek için kritik bilgiler sağlar. Bu da işletmenin rekabet gücünü artırır.

 • Ödüllendirme ve Kariyer Gelişimi

  Başarılı performansın tanınması ve ödüllendirilmesi, çalışanların işlerine olan bağlılığını artırır ve kariyer gelişimlerini teşvik eder. Bu da işletme içindeki yeteneklerin korunmasını ve geliştirilmesini sağlar.

 • Kurumsal Hedeflere Uyum

  PYS, çalışanların performanslarını kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirerek işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Bu da işletmenin sürdürülebilir başarısını destekler.

Performansınızı Zirveye Taşıyın Performans Yönetimiyle Başarıya Ulaşın

İşletmenizin başarısı, çalışanlarınızın performansıyla doğrudan ilişkilidir. Performans Yönetimi Sistemi (PYS), işletmenizin performansını en üst seviyeye çıkarmak için güçlü bir araçtır. PYS, çalışanların hedeflerini belirlemesini, performanslarını ölçmesini ve geliştirmesini sağlayarak işletmenizin rekabet avantajını artırır. Aynı zamanda, geri bildirim ve değerlendirme süreçleriyle çalışanların motivasyonunu artırır ve işletmenizin başarılı bir gelecek için temel oluşturur. Başarılı bir Performans Yönetimi Sistemiyle, işletmenizdeki her çalışanın potansiyelini maksimize edebilir, verimliliği artırabilir ve uzun vadeli başarıyı garanti altına alabilirsiniz.

Performans Yönetimi Sıkça Sorulan 5 Soru

0312 870 14 25