Analizler

İŞ ANALİZİ

İş analizi, işletmelerin insan kaynakları yönetimi için önemli bir araçtır. İş analizi, işletmelerin işin niteliğini, görevleri, yetki ve sorumlulukları belirlemesine, işe alım, eğitim, performans değerlendirmesi ve kariyer gelişimi süreçlerinde faydalı bilgiler sağlamasına yardımcı olur. 


İş analizi yapmak için, işletmelerin işin niteliğini, görevleri, yetki ve sorumlulukları belirlemesi gerekmektedir. Bu analiz, işletmenin iş tanımlarını, işgücü planlamasını, işe alım sürecini, eğitim ihtiyaçlarını, iş performansının değerlendirilmesini ve kariyer gelişimi sürecini kapsar. 


Sonuç olarak, iş analizi işletmelerin insan kaynakları yönetiminde önemli bir araçtır. İş analizi, işletmelerin işin niteliğini, görevleri, yetki ve sorumlulukları belirlemelerine yardımcı olur. Bu analiz, işletmelerin işgücü planlaması, işe uygun aday seçimi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, iş performansının değerlendirilmesi ve kariyer gelişimi süreçlerinde faydalı bilgiler sağlar. İşletmeler, iş analizi sonuçlarına dayanarak insan kaynakları yönetiminde hedef odaklı bir yaklaşım benimseyebilirler.

İş Analizi Nasıl Yapılır?

İş analizi yapmak için, işletmelerin işin niteliğini, görevleri, yetki ve sorumlulukları belirlemesi gerekmektedir.

 • İş tanımının hazırlanması: İşletmelerin iş analizine başlamadan önce, iş tanımının hazırlanması gerekmektedir. İş tanımı, işin niteliğini, görevleri, yetki ve sorumlulukları belirler.
 • İşin niteliğinin belirlenmesi: İş analizi yapmak için, işin niteliği hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu adımda işin amacı, kapsamı, gereksinimleri ve performans kriterleri belirlenir.
 • İşin görevlerinin belirlenmesi: İşin görevleri, işletmelerin iş analizi yaparken belirledikleri iş tanımına göre belirlenir. Bu adımda işletmelerin işin görevleri, yetki ve sorumlulukları ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olması gerekmektedir.
 • İşin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi: İşletmeler, işin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için iş analizi yaparlar. Bu adımda, işletmelerin işin yetki ve sorumluluklarını belirlemeleri, çalışanların işleri ile ilgili karar verme yetkileri ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.
 • İş analizi sonuçlarının değerlendirilmesi: İşletmeler, iş analizi sonuçlarını değerlendirirler. Bu adımda, işletmelerin iş analizi sonuçlarına göre işe alım, eğitim, performans değerlendirmesi ve kariyer gelişimi süreçlerinde kararlar alması gerekmektedir.

YÜCEL STRATEJİ

İş Analizi Yaparken Hangi Yöntemler Kullanılır?

 • Gözlem

  Bu yöntemde işletme, işin yapıldığı ortamı gözlemleyerek, işin niteliği, görevleri, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olur.

 • Mülakat

  İş analizi yapmak için en sık kullanılan yöntem mülakattır. Bu yöntemde işletme, işi yapan kişi veya kişilerle birebir görüşerek, işin niteliği, görevleri, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi toplar.

 • Anket

  Bu yöntemde işletme, çalışanlara veya işi yapan kişilere önceden hazırlanmış bir anket formu göndererek, işin niteliği, görevleri, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi toplar.

 • Odak Grupları

  Bu yöntemde işletme, belirli bir işi yapan kişi veya kişileri bir araya getirerek, işin niteliği, görevleri, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi toplar.

 • Görev Açıklamaları

  Bu yöntemde işletme, işin niteliğini, görevleri, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek, bu bilgileri görev açıklaması formuna döker.

 • Doğrudan İşi Yapmak

  ş analizi yapmak için kullanılan en zor yöntem doğrudan işi yapma yöntemidir. Çünkü genelde diğer 5 yöntem ile tam olarak anlaşılamayan ve analiz edilemeyen zorlu, beden gücü gerektiren işlerde tercih edilir ve diğer yöntemlere göre daha uzun süren bir çalışmadır. Bu yöntemde iş analizi yapılması gereken görevler, doğrudan yerinde, uzmanlar eşliğinde deneyimlenir ve birden fazla kez tekrar edilir.

Yetkinlik Analizi

İşletmeler için yetkinlik analizi, çalışanların beceri, bilgi ve deneyimlerini ölçerek işletmenin başarısı için önemli olan yetkinlikleri belirlemeye yardımcı olan bir araçtır. Yetkinlik Analizi, işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, çalışanların işe uygunluğunu değerlendirerek, işe alım sürecinde adayların yetkinliklerini ölçerek, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek ve işletmenin uzun vadeli stratejilerine uygun işgücü planlaması yaparak faydalı bir araçtır.

Yetkinlik Analizi, herhangi bir pozisyon için gereksinim duyulan bilgi, beceri, deneyim ve özellikleri tanımlar. Bu analiz, pozisyona uygun adayların seçilmesinde, geliştirilmesinde ve işe yerleştirilmesinde kullanılır. Yetkinlikler, işletmenin stratejik hedeflerine ve başarı kriterlerine göre belirlenir.

Yetkinlik Analizi, işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine ve işletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda çalışanların yetkinliklerini ölçerek, işgücü planlaması yapmalarına yardımcı olur. Ayrıca, işletmelerin çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemelerine ve bu ihtiyaçlara uygun eğitim programları oluşturmalarına da yardımcı olur.

Yetkinlik Analizi yapmak için, işletmelerin önce pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve özellikleri belirlemesi gerekmektedir. Daha sonra, bu gereksinimlere uygun yetkinliklerin belirlenmesi ve çalışanların bu yetkinliklere göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

İş Analizi Hakkında Sıkça Sorulan 5 Soru

0312 870 14 25