KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

YALIN YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yalın Yönetim Nedir?

Yalın Yönetim Danışmanlığı, minimum kaynak ile maksimum katma-değeri üretmenin yollarını araştırır. Her bir istasyonun üretkenliğini artırmak için kullanılan basit bir teknik veya kavram olmasının ötesinde odağında insan olan bir yönetim felsefesidir. En az kaynak ile en fazla katma-değeri üretmenin yollarını araştırmayı, yüksek müşteri memnuniyeti sağlamayı, işinde uzman, daha iyisini yapmak için çabalayan mutlu ve motivasyonu yüksek bir ekip oluşturmayı ve sürdürülebilirliği sağlayarak farklı bir yönetim tarzı gerektirir.

Yalın Yönetimin Analiz Sürecimiz

Mevcut durum analizi, bir bileşenin mevcut durumlardan yararlanma ve anlamak için yapılandırılmış bir analiz sürecidir. Bu analiz, ortalamanın üzerindeki kuvvet, zayıflık, fırsatları ve tehditleri belirlemek amacıyla bitirmek. Mevcut durum analizi, stratejik stratejik planlama, karar verme ve performans geliştirme süreçlerinde önemli bir adımdır.

 • Yönetim Yapısı Analizi: Yönetim yapısı analizi, bir toplam yönetim yapılandırmasını kullanmak ve anlamak için yapılan bir analiz sürecidir.
 • Organizasyon Yapısı Analizi: Organizasyon yapısı analizi, bir toplama organizasyonel yapılandırmayı değerlendirme ve anlamak için yapılan bir analiz sürecidir.
 • İş ve Görev Analizi: İş ve görev analizi, bir işin veya pozisyonların yönetimi, gereklilikleri, sorumlulukları ve performans kriterlerini sistemli bir şekilde incelemeyi amaçlayan bir analiz sürecidir.
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Analizi: Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı analizi, bir kullanıcıdan kaynaklanan memnuniyetsizliklerden kaynaklanan ve sürekliliği ortadan kaldırmak için yapılan bir analiz sürecidir.
 • İhtiyaç Analizi: İhtiyaç analizi, bir organizasyonun veya kişinin belirli bir hedef için ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri, kaynak veya diğer gereksinimleri belirlemek için yapılan bir analiz sürecidir.
 • Yalın Süreç Analizi: Atıl kaynakları, tekrarlanan adımları ve israfları tespit ediyoruz. Süreçlerinizi daha verimli hale getirmek için iyileştirme fırsatlarını belirliyoruz.
 • Değer Akış Analizi: İşletmenizin faaliyetlerini adım adım haritalayarak, değer ekleyen ve eklemeyen aktiviteleri belirliyoruz. Değer eklemeyen aktiviteleri ortadan kaldırarak, süreçlerinizi daha akıcı hale getiriyoruz.

YÜCEL STRATEJİ

Yalın Yönetim Danışmanlığının İşletmeye Faydaları

 • İsrafın Azaltılması

  alın prensipler, işletmedeki israfı tanımlamak ve elimine etmek için odaklanır. İsraf, gereksiz stoklar, aşırı üretim, beklemeler, gereksiz hareketler ve kalitesiz ürünler gibi unsurları içerebilir. Yalın Yönetim, bu tür israfları ortadan kaldırarak kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar.

 • Üretim Süreçlerindeki Etkinlik ve Verimliliğin Artırılması

  Yalın prensipler, işletmenin üretim süreçlerini optimize etmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. Bu, daha hızlı teslimat süreleri, daha az atık ve daha düşük maliyetlerle sonuçlanabilir.

 • Müşteri Odaklılık ve Değer Yaratma

  Yalın Yönetim, müşteri değerini maksimize etmeye odaklanır. Bu, müşterilerin isteklerini anlamak, değer katan faaliyetlere odaklanmak ve sürekli olarak müşteri memnuniyetini artırmak anlamına gelir. Müşteri memnuniyetinin artması, işletmenin rekabet avantajını güçlendirir.

 • Çalışan Katılımını ve Katkısını Artırma

  Yalın Yönetim, işletmenin tüm çalışanlarını sürekli iyileştirme sürecine dahil etmeyi teşvik eder. Çalışanların fikirlerine değer verilmesi ve katılımı, işletmenin daha yenilikçi ve verimli olmasını sağlar.

 • Değişim ve Esnekliği Teşvik Etme

  alın Yönetim, işletmelerin değişime hızlı bir şekilde uyum sağlamasını teşvik eder. Sürekli iyileştirme ve esneklik, işletmenin rekabet gücünü artırır ve pazar koşullarına daha iyi adapte olmasını sağlar.

 • Kalite ve Ürün/Hizmet Performansının Artırılması

  Yalın prensipler, kaliteyi artırmaya odaklanarak hataları ve kusurları azaltır. Bu da işletmenin müşteri memnuniyetini ve güvenilirliğini artırır.

Potansiyelinizi Ortaya Çıkarın: Yalın Yönetim ile Dönüşüm Başlasın!

İşletmenizin gerçek potansiyelini keşfetmeye hazır mısınız? Yalın Yönetim Danışmanlığı, işletmenizin verimliliğini artırmak, israfı azaltmak ve rekabet avantajını güçlendirmek için güçlü bir araçtır.

Yalın Yönetim prensipleri, işletmenizin tüm süreçlerini optimize etmek ve müşteri değerini maksimize etmek için tasarlanmıştır. İsrafı azaltarak ve değer ekleyen faaliyetlere odaklanarak, işletmenizin karlılığını artırabilir ve rekabet avantajını güçlendirebilirsiniz.

Biz, Yalın Yönetim uzmanları olarak, işletmenizin potansiyelini ortaya çıkarmak için size yol gösteriyoruz. Süreçlerinizi analiz ediyor, israfı tanımlıyor ve verimliliği artırmak için stratejiler geliştiriyoruz. Ayrıca, çalışanlarınızı sürece dahil ederek, sürekli iyileştirmeyi ve değişimi teşvik ediyoruz.

İşletmenizin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir başarıya ulaşmak için Yalın Yönetim Danışmanlığı ile dönüşüm başlatın. Bizimle iletişime geçin ve işletmenizin geleceğine bugünden yön verin!

Neler Yapıyoruz?

Yalın Üretim Yönetimi

Üretim sürecinde israfları ortadan kaldırma, verimliliği artırma ve müşteri değerini maksimize etmek için kullanılan bir yönetim hizmetidir. Toyota Üretim Sistemi’nden türetilmiş olan yalın üretim, müşteri odaklılık, sürekli çalıştırma, yürütme ve çalışan fantezi gibi prensiplere dayanmaktadır. Bu yanıt, üretim sürecinde israfı isteklerini, teslimatlarını artırmayı ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verebilmeyi hedefler.

Stok Yönetimi ve Maliyet Azaltma

Stok seviyelerini analiz ediyor ve gereksiz stokların azaltılması için stratejiler geliştiriyoruz. Bu sayede maliyetleri düşürerek verimliliği artırıyoruz.

Hızlı Değişim ve Esneklik

İşletmenizin değişime hızlı bir şekilde adapte olabilmesi için esneklik stratejileri geliştiriyoruz. Süreçlerinizi yeniden düzenleyerek, talep değişikliklerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmenizi sağlıyoruz.

Kalite Yönetimi ve Hata Önleme

Kalite standartlarını inceleyerek ve belirleyerek, hataların önlenmesi ve kalitenin sürekli iyileştirilmesi için stratejiler geliştiriyoruz. İşletmenizin müşteri memnuniyetini artıracak kalite kontrol sistemlerini oluşturmanızı sağlıyoruz.

Kurum Yetkinlik Geliştirme

 

Kurum temel yetkinliklerinin belirlenmesi

Kurum davranışsal yetkinliklerin belirlenmesi

Kurum fonksiyonel yetkinliklerin belirlenmesi

Yetkinlik alt davranış göstergelerinin belirlenmesi

Yetkinlik modeli kitapçığının oluşturulması

360 & 180 derece yetkinlik değerlendirme sisteminin tasarlanması ve oluşturulması

Süreç hakkında bilgilendirmelerin yapılması

Süreç işleyişi (uygulama, analiz etme, değerlendirme, geri bildirim verme)

İnsan Kaynakları Planlaması

 

İnsan kaynaklarına yönelik bir planlamaya dayalı olarak mevcut ve işletme gücüne yönelik tutumları belirleyen ve bu amaçlara uygun şekilde insan kaynaklarına odaklanmak için yapılanmış bir planlamadır.

Norm Kadro Çalışması

Gerçek, yedek ve ek personel gereksinimi

Organizasyon Yönetim Sistemi

Kurum vizyon, misyon ve değerlerinin oluşturulması

Kurum şirket politikasının belirlenmesi

İK prosedür, talimat, form ve eklerinin oluşturulması

Bölüm ve pozisyon isimlerinin standart tanımlarının yapılması ve kullanılması

Görev tanımlarının oluşturulması

Organizasyon Yapılandırma

İhtiyaç duyulan üst-orta-alt düzey yöneticilerin belirlenmesi

Yöneticilerin ilişkilerinin belirlenmesi, yetki ve sorumluluklarının paylaştırılması

Personel-Pozisyon-Görev dağılımlarının yapılması

Organizasyonun şemaya dökülmesi

Kariyer Planlama

Kariyer havuzuna alınan adayların gelişim planlarının hazırlanması

Kurumsal değerlendirme

Kariyer olanaklarının belirlenmesi

Personelin izlenmesi ve performansın takip edilmesi (İK/Bir üst amir)

Kariyer havuz takip ve değerlendirmelerinin sonuç takibi ve raporlanması

Terfi

Terfi alacak personellerin belirlenmesi

Yedekleme

Kritik personellerin belirlenmesi

Kritik personellerin yedeklenmesi

Rotasyon

Rotasyona uğrayacak personellerin belirlenmesi (gelişim amaçlı)

Dijitalleşme

 

İşletmedeki tüm faaliyetlerin dijital ortamlardan ve uzaktan takip edebilecek alternatif sistemleri öneriyor, ihtiyaç halinde işletmeye özel yazılımları hayata geçiriyoruz.

Yalın Yönetim Sıkça Sorulan 5 Soru

0312 870 14 25