Finansal İstikrarın Anahtarı: Şirket Bütçe Yönetimi

Bir şirketin bütçe yönetimi, gelir ve giderler arasında dengeli bir ilişki kurma, finansal kaynakların etkin bir şekilde tahsis edilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşma sürecidir. Doğru bir bütçe planlaması, şirketin kısa vadeli nakit akışını yönetirken aynı zamanda uzun vadeli stratejik hedeflerine odaklanmasını sağlar.

0312 870 14 25